Tutustuin sadepäivän kunniaksi Elisa Juholinin (WSOYpro) teokseen Viestinnän vallankumous-Löydä uusi työyhteisöviestintä. Kirjan sisältö ei sinänsä ollut mitään uutta eikä ydinfysiikkaa, mutta kyllä siinä ajatuksia heräsi.

Kirja käsitteli työyhteisön muuttumista sekä työntekijän, että työyhteisön kannalta.

Kirjan painosvuosi 2008 aiheutti jo tekstin suhteen hieman nostalgiaa, kirjan ennusteet kun ovat jo osin toteutuneet.

Esim. luvussa 4 Työyhteisöviestinnän uusi agenda voimaan! alaotsikolla Sosiaalinen media käsitellään miten Internetin kehityksessä ollaan siirtymässä yksisuuntaisesta staattisesta julkaisemisesta seuraavaan tiedon siirroon vaiheeseen jolle on ominaista osallistuminen ja julkinen keskustelu ja jossa käyttäjät luovat sisältöjä. Luvussa mainitaan MySpace yhtenä alustana, mutta toki myös Facebook ja LinkedIn mainitaan. Sen sijaan viedobloggaus ei tuolloin ollut näköpiirissä eikä sitä mainittu kirjassa.

Samaisessa luvussa kirjantekijä toteaa hyvän työyhteisön syntyvän mm. hyvän viestinnän tuloksena. Vuorovaikutteisuus luo sisäistä arvostusta ja oppimista toinen toiselta.

Kirja paneutuu muutokseen ja siitä viestimiseen sekä osaamisen jakamiseen. Ohjeensa saavat niin johtoryhmät kuin esimiehetkin. Kirja sisältää tehtäviä jokaisen luvun lopussa.

Minusta teos on kattava perusteos työyhteisön viestinnästä. Esimerkkejäkin löytyi mukavasti ja ne olivat ilahduttavasti suomalaisia yhteisöjä koskevia.

Tiivistäen kirjan sanoma oli se ettei viestintä enää ole erillinen toiminto tai sarja toimintoja vaan osa kaikkea tekemistä. Kirjailija toteaakin sen olevan yksinkertaisesti organisaation verenkiertoa ja hengitystä.

Voin suositella teosta myös helppolukuisuutensa vuoksi.