Samaisen teoksen Valmentava johtajuus referointi jatkuu...

Fokus hetkessä

Asiakaspalvelussa pyritään helposti lyhytkestoisiin ratkaisuihin jolla kyllä asiakas saadaan tyytyväiseksi. Mutta näissä tilanteissa olisi syytä pysähtyä ja keskittää huomio hetkeen.  Tähän voi valmentavassa johtajuudessa päästä, kun korostetaan ilmapiirin avoimuutta, iloitaan onnistumisista mutta virheillekin annetaan sijansa ja niistä opitaan. Yhteisön tunnetila on enemmän tällöin perheenomainen kuin hierarkisessa johtamisesssa. Uskalletaan puhua vähän aremmista asioista ja antaa kritiikkiäkin, rakentavasti tietysti.

Johtamisessa tarvitaan nöyryyttä mutta johtajalla on oltava myös hyvä itsetunto ja tieto määränpäästä. Kanssakäymistä helpottaa oleminen läsnä ja huomioimalla muut, jolloin vastapuoli saa tunteen että on tärkeä ja mielenkiintoinen. Tällöin asiatkin koetaan syvemmin eivätkä tapahtumat kulje vain ohi pysähtymättä.

Tyyneys ja pysähtyminen tuovat uusia ratkaisuja, sillä oikein virittynyt mieli saavuttaa spontaanisuuden tilan ja tästä seuraa se, että mieleen tulee tilaa uudelle. Samalla rentoutuu ja näkee ympäristönsä uusin silmin ja näin syntyy luovuutta.

Ajattelua on siis aktivoitava pysähtymällä ja ajattelua rajoittavat uskomukset muutetaan uusiksi analysoimalla ajattelua. Työkaluina voi käyttää vaikkapa Mindfullnesin harjoituksia, jolloin ajatusten kaavamaisuus katkaistaan, keskitytään yhteen asiaan ja huomioidaan pienetkin seikat yksittäisinä asioina. Tällainen harjoitus voisi olla vaikka rusinan ottaminen sormiinsa, sen katsominen ja kääntely sekä lopulta maistaminen. Ja kaikki vaiheet suoritetaan rauhallisesti miettimättä mitään muuta.

Fokus toisessa

Dialogin käyminen toisen kanssa vaatii taitoa, jotta keskusteluyhteys olisi tasapainoinen ja toista arvostava. Dialogi ei ole pelkkää keskustelua asioista se on myös sitä miten toisen kohtaa ja huomioi eri tilanteissa, vaikkapa tervehtiessä.

Dialogissa jaetaan tietoa puolin ja toisin ja johtajan on tehtävä valintoja viestimisen tavoista ja kenelle ja miten viestitään. Jotta näitä valintoja osaa tehdä oikein, on oltava aidosti kiinnostunut kaikista johdettavistaan eikä vain esim. niistä joista on hyötyä.

Kiinnostus syntyy vuorovaikutuksesta toisten kanssa, jossa oppii vastapuolestaan, mutta myös itsestään ja vain olemalla avoin. Avoimuudella taas luodaan luottamusta.

Kiinnostusta voi opetella, jos siihen vain on halua. Uudelleen asennoituminen tekemiseen on jokaiselle omanlaisensa prosessi ja mikä kutakin palkitsee oppimisessa on yksilöstä kiinni. Mutta kiinnostuksen osoittaminen lisää arvostuksen tunnetta kohteessaan ja silloin voi tuntea olevansa hyväksytty sellaisena kuin on.

Vahvuuksien tietoinen käyttöönotto yhteisössä saa ihmiset kukoistamaan. Potentiaalin näkeminen toisessa on myös harjoittelun tulosta ja vaatii aitoa halua saada muut onnistumaan. Ja tähän kaikkeen tarvitaan dialogia ja toisen kuuntelemista ja ymmärtämistä esittämällä oikeat kysymykset ja antamalla oikeat työkalut ja resurssit.