Kirjassa "Valmentava johtajuus" Ristikangas Marja-Riitta ja Vesa Talentum 2013 käydään käsiksi valmentavan johtajan tyyppiin ja siihen miten se rakennetaan. 

Nykyisin eivät päde vanhat johtamistavat. Niillä ei hankita tulevaisuuden osaajia joista tulee olemaan pulaa.

Tämän ajan johtaja on valmentaja, joka näkee kehittyvän yksilön, pitkäaikaisen kumppanin, oppijan ja arvokkaan persoonan. Johtamisen laatu vaikuttaa tuloksiin ja hyvinvointiin. Kaikkialla elämänalueilla on käyttömahdollisuuksia valmentavalle johtajalle, perhe-elämässä, harrastuksissa ja työelämässä.

Valmentava johtaja näyttää työyhteisölle suunnan ja antaa työkalut valmennettavilleen.

Johtajaksi kasvamista voi harjoitella niin kuin mitä tahansa taitoa. Tarvitaan kuitenkin hyvää itsetuntoa, jotta voi antaa toisten menestyä. Johtamiseen ei ole normeja vaan sen soveltaminen on jokaisen itsensä tärkeäksi katsomia asioita ja niiden siirtämistä käytäntöön.

Uuden sukupolven työntekijät ovat kyseenalaistaneet hierarkiat. Heille työn on oltava innostavaa ja mukavaa. Tiimien yhteistyö ja vertaistuki ovat tärkeitä. Johtajan vuorovaikutusosaaminen ja yhteistyökyky korostuvat  sekä kyky korostaa yksilön ja ryhmän voimavaroja.

Palautteen antaminen on perustaito johtajalle, ihminen on silloin tunnettava. Hänelle on annettava tilaa ja tunnustettava itselleen, että joku muu tekee asian paremmin kuin itse. Mutta johtajalla on oltava tehtävän fokus selvä. Johtajan sisäinen palo ja halu organisoida ja pitää langat käsissä, ne ominaisuudet täytyy löytyä. Ihmisistä pitää olla kiinnostunut ja halu heidän näkemisestään tyytyväisenä on hyvän johtajan ominaisuus. Pitää elää hetkessä ja nähdä mitä ympärillä on ja olla siitä kiinnostunut, nöyränä.

Nämä valmentavan johtajan ominaisuudet ovat siis urheilumaailmasta johdettua. Jos urheilussa valmennettavalle ei kerrota missä hän on hyvä tai miten itseään kannattaa harjoittaa kehittyäkseen niin todennäköiseti tulokset jäävät kehnoiksi. Valmentajan on pidettävä yllä keskustelua, pelkkien tulosten tilastoiminen Excelillä ei riitä. Koskee myös  meitä työelämässä. Jos kukaan ei mainitse missä teet hyvin ja kannusta, niin tuloksetkaan eivät ole parasta A-luokkaa, kun innostus asioihin puuttuu.