Fokus erilaisuudessa

Ihmiset ovat joko introvertteja tai ekstroverttejä. Ekstrovertit hakeutuvat sosiaalisiin tilanteisiin ja haluavat olla vuorovaikutuksessa ja huomiota. Introvertit ovat sisäänpäin kääntyneempiä ja ovat mielellään rauhassa omien ajatustensa kanssa. He ovat hyviä keskittymään. Tämä jaottelu esimerkiksi on yksi tapa ihmisten erilaisuuden kategorioimiseen.

Erilaisuuden ymmärtäminen työyhteisössä auttaa löytämään kunkin vahvuudet erilaisuudesta tulee voimavara. Tiimityössä tämä olisi keskeistä.

Ihmisiä on siis erilaisia niin kuin johtajiakin (ovat kyllä ihmisiä hekin) Esimiesroolissa ei voi kaikkia miellyttää, mutta yhteisistä päätöksistä on pidettävä kiinni, vaikkei se kaikkia miellytäkään. Erilaisuus on vain ymmärrettävä ja hyväksyttävä jotta sitä voi hyödyntää.

Fokus luottamuksessa

Luottamus ansaitaan antamalla toiselle todisteet ja syitä luottaa itseensä. Luottamus on kaiken vuorovaikutuksen ja yhdessä tekemisen taustalla. Luottamus luo tuottavuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä. Yhteinen tavoite on se, jonka eteen työskennellään. Lupaukset on pidettävä sekä itselle että muille.

Kaiken A ja O luottamuksen rakentamisessa on viestintä. Ei pantata tietoa ja ollaan rehellisisä ja annetaan palautetta, myös kriittistä, mutta rakentavasti ja suhteessa kolme positiivista vs. yksi negatiivinen.

Fokus yhdessä tekemisessä

Yhteistyö on todellista yhteistyötä vasta kun omasta halustaan tehdään yhdessä jotakin, josta kaikki osapuolet hyötyvät. Johtajuuden rooli on siinä, että tavoitteet tulevat sovittua ja niihin sitoudutaan ja toteutumista arvioidaan. Kerrotaan missä oltiin hyviä ja mikä olisi voinut mennä paremmin. Yhteiseen keskusteluun tarvitaan riittävästi aikaa ja että pelisäännöt on selvät kaikille ja niiden noudattamista seurataan.

Hyvää ilmapiiriä rakennetaan kannustamalla ja innostamalla. Palautetta annetaan oikealla asenteella KIITÄ KANNUSTA KEHITÄ ja vastaanottajan temperamentti huomioiden. Palautteen antamista voi harjoitella, sillä valmistautuminen siihen on hyvin tärkeää. Palaute kohdistetaan tekemiseen, ei ihmiseen.

Oman itsensä arviointi antaa ymmärrystä siitä miten osapuolet näkevät tilanteen. Oikeudenmukainen esimies on läsnä ja hänellä on selkeä käsitys työyhteisen tilanteesta.

Valmentava johtamiskulttuuri kiteyttäen

Huomiota on kiinnitettävä erityisesti 1) toimintatapoihin ja arvostuksiin 2) osaamisen kehittämiseen sekä 3) vuorovaikutussuhteiden laadunsyventämiseen.

Valmentava kulttuuri on ryhmätyötä, jossa ryhmän potentiaali on käytössä. Näin syntyy uutta!